REKLAMACIJE

Ukoliko primljena pošiljka  nakon otvaranja kutije ne odgovara naručenoj robi ili podaci na računu nisu odgovarajući, molimo Vas da nas, najkasnije u roku od 24h od trenutka prijema pošiljke, pozovite telefonom na broj +381 23 510 360, ili pošaljete e-mail sa svojim podacima (ime, prezime, telefon) putem mail forme na stranici kontakti opišete kakav problem imate.

U najkraćem mogućem roku, odgovorćemo potrošaču na izjavljenu reklamaciju elektronskim putem (e-mail) tako što ćemo potvrditi prijem reklamacije i obavestićemo Vas o daljem postupanju. Rok za odgovor na reklamaciju je 8 dana, a za rešavanje reklamacije je 15 dana od trenutka prijave iste.