Zamena robe

Poštovani kupci, proizvodi kupljeni putem našeg web sajta se u zakonskom roku mogu zameniti za druge, pod uslovom da nisu oštećeni i korišćeni, a troškove vraćanja proizvoda snosi kupac. Kupac može i ne mora da navede razloge zamene. Zamena se mora izvršiti u zakonskom roku od 14 dana od dana prijema pošiljke. U slučaju odstupanja od navedene specifikacije na sajtu ili defekta (oštećenja ili neispravnosti) obavezujemo se da Vam proizvod zamenimo za ispravan, a sve troškove snosi www.ribolovackipribor.com (sztr Lokvanj). Garancija ne važi u slučaju defekta nastalog kao posledica neodgovarajućeg rukovanja ili upotrebe. 

Troškovi isporuke

Troškove zamene robe i novca snosi kupac, sem u slučajevima kada kupac dobije neispravan ili pogrešan artikal.